Naši poradci

MUDr. Lenka Landová

MUDr. Lenka Landová

Absolventka Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy v Praze provozuje privátní stomatologickou praxi se zubní laboratoří v Řevnicích.

Praxe

chirurgie, interna, stomatochirurgie, praktický zubní lékař

Atestace ze zubního lékařství I. stupně

Odborný důraz

Estetická stomatologie, rekonstrukční stomatologie, protetika

Členkou České stomatologické komory

Držitelkou Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař

Držitelkou osvědčení: Lékař - učitel

Držitelkou osvědčení: Odborný zástupce

Členkou Spolku lékařů pražských

Členkou společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Členkou České stomatologické Akademie

Absolventkou Rudolfinské Akademie

MUDr. Mário Bumbera

MUDr. Mário Bumbera

Provozuje soukromou gynekologickou a porodnickou ambulanci v Kolíně a zároveň pracuje na lůžkovém gynekologicko-porodnickém oddělení v Městské nemocnici Čáslav a v porodnici Oblastní nemocnice Kolín.


Absolvent Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně při Lékařské fakultě UK Hradec Králové se zkušeností náčelníka epidemiologické služby Armády České republiky v pražské Nemocnici Střešovice se oboru gynekologie věnuje od roku 2000.


Ve volném čase se rodák ze slovenského Martina věnuje sportu (aktivně hraje fotbal), zajímá se o literaturu a přírodu.

Prim. MUDr. Magdalena Popelková

Prim. MUDr. Magdalena Popelková

pracuje jako primářka Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Vystudovala 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Její praxe v oboru tuberkulóza a respirační nemoci je zaměřena komplexně na problematikou chorob dýchacího ústrojí. Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie, diagnostika, výzkum chorob dýchacího ústrojí včetně tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací (plicní i mimoplicní formy), nádorů dolních cest dýchacích a pleury.Je členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti a členkou Etického výboru Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Je autorkou více než deseti výzkumných prací a recenzí v oboru pneumologie.Hovoří anglicky, španělsky, ve volném čase se věnuje rodině, cestování, tenisu a dalším rekreačním sportům.

Ing. Eva Goldmannová

Ing. Eva Goldmannová

Dlouhá léta pracovala jako HR manažer ve velkých firmách. Naučila se jak vést a motivovat lidi, když chtějí něco změnit a dosáhnout svých cílů. Práci v korporacích však časem vyměnila za vlastní praxi v oboru výživového poradenství pro jednotlivce i firmy.

Učí lidi, jak se stravovat správně, v souladu s jejich životním režimem a individuálními potřebami a možnostmi. „Mám slušnou hromádku zkušeností, jak se dostat ze začarovaného kruhu "život s dietou a bez ní, " a jak se naučit správně jíst i když nejste královna kuchyně a nemáte času nazbyt“, říká o sobě. K tomu, aby její klienti získali dobrý pocit ze sebe samých, využívá nejen tyto své zkušenosti, ale i to, co ji naučila předchozí praxe v personalistice. Stejně jako kdysi v tomto oboru, i v oblasti výživového poradenství dokáže Eva Goldmannová rozvinout lidský potenciál na maximum.

Jana Ranušová

Jana Ranušová

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové absolvovala studium oboru Léčivé rostliny. Dále vystudovala Bachovu květovou terapii v Praze. V Brně získala osvědčení prodejce vyhrazených léčiv. Má dlouholeté zkušenosti z praxe farmaceutické laborantky.

Věnuje se poradenství pro správné využití bylin a přednáškové činnosti.
Je odbornice v oblasti přírodní a medikamentózní léčby a obě tyto oblasti dokáže vzájemně propojit.